?>

DOA: Żywy lub martwy

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
DOA: Dead or Alive

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
29 Wrzesień

Premiera Światowa:World premiere:
07 Wrzesień 2006

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: