?>

Cztery noce z Anną

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Cztery noce z Anną

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
12 Wrzesień

Premiera Światowa:World premiere:
15 Maj 2008

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: