?>

Czeski sen

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Český sen

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
24 Luty

Premiera Światowa:World premiere:
30 Marzec 2004

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: