?>

Czarownica

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Maleficent

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
30 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
28 Maj 2014

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: