Ciasteczko

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Cake

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
30 Czerwiec

Premiera Światowa:World premiere:
20 Październik 2005

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: