Chore ptaki umierają łatwo

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Sick Birds Die Easy

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
9 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
29 Kwiecień 2013

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: