Charlie St. Cloud

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Charlie St. Cloud

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
29 Październik

Premiera Światowa:World premiere:
30 Lipiec 2010

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: