?>

Być jak Stanley Kubrick

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Colour Me Kubrick: A True... ish Story

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
21 Kwiecień

Premiera Światowa:World premiere:
06 Październik 2005

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: