?>

Być jak Kazimierz Deyna

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Być jak Kazimierz Deyna

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
1 Marzec

Premiera Światowa:World premiere:
08 Maj 2012

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: