?>

Baby są jakieś inne

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Baby są jakieś inne

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
14 Październik

Premiera Światowa:World premiere:
14 Październik 2011

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: