?>

Atlantyda – zaginiony ląd

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Atlantis: The Lost Empire

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
23 Listopad

Premiera Światowa:World premiere:
03 Czerwiec 2001

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: