Astro Boy

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Astro Boy

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
5 Luty

Premiera Światowa:World premiere:
05 Październik 2009

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: