Armadillo – wojna jest w nas

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Armadillo

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
13 Maj

Premiera Światowa:World premiere:
16 Maj 2010

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: