?>

Alex Cross

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Alex Cross

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
9 Listopad

Premiera Światowa:World premiere:
15 Październik 2012

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: