?>

A.I. Sztuczna inteligencja

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Artificial Intelligence: AI

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
12 Październik

Premiera Światowa:World premiere:
26 Czerwiec 2001

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: