7 Krasnoludków: Las to za mało – historia jeszcze prawdziwsza

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
24 Sierpień

Premiera Światowa:World premiere:
24 Październik 2006

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: