?>

4. piętro

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Planta 4ª

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
5 Listopad

Premiera Światowa:World premiere:
28 Kwiecień 2003

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: