?>

007 Quantum Of Solace

Informacje o filmieInformation about the movie
Oryginalny tytuł:Original title:
Quantum of Solace

Premiera w Polsce:Release date in Poland:
7 Listopad

Premiera Światowa:World premiere:
29 Październik 2008

Gatunek filmu:Movie genre:
Reżyser:Director:
Ulotek filmowych na stronie: 4446

Podziękowania dla: